Η ικανοποίηση του κάθε ατόμου στη θέα της εξωτερικής του εμφάνισης αποτυπώνεται  στην ψυχολογία του.

Συνέχεια...